โรงเรียนสันติวิทย์  ตั้งอยู่ที่  13/6  หมู่ 6 ตำบล  บ้านนา   อำเภอ  จะนะ  จังหวัด  สงขลา  90130
โทรศัพท์  084-3975727
 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.